Участници

Екипът е интердисциплинарен и включва специалисти по физика на почвата, генезис, почвена физико-химия, почвена химия, микробиология и биоразнообразие от:

Базова организация: Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР) „Н. Пушкаров”, Селскостопанска академия (ССА), София

доц. д-р Милена Керчева – ръководител на проекта

доц. д-р Катерина Донева – секретар

проф. дн Ирена Атанасова, проф. д-р Радка Донкова, доц. д-р Костадинка Недялкова, проф. д-р Тома Шишков, доц.  д-р Христо Вълчовски, гл. ас. д-р Йонита Перфанова, гл. ас. д-р Емил Димитров, гл. ас. д-р Милена Харизанова, гл. ас. д-р Станимир Стойнов, инж. Красимир Чачев, ст. експерт агроном Даниела Ефтимова

Партньорска организация:Институт за гората (ИГ), Българска академия на науките (БАН), София

доц. д-р Мария Глушкова – координатор

експерт Надежда Старшова, експерт Веселина Колева, експерт Йорданка Чолакова, експерт Спас Ашков, експерт Георги Христов

Участници от други институти:

доц. д-р Вера Петрова – Лесотехнически университет (ЛТУ), София

проф. дн Zofia Sokolowska, д-р Patrycja Boguta (Warchulska), д-р Kamil Skic – Институт по агрофизика (ИА), Люблин, Полша

д-р Carles Rubio – Фондация Eurecat, Технологичен център на Каталония, Барселона, Испания.