Контакти

доц. д-р Виктор Колчаков – координатор на проекта

Отдел „Физика, ерозия, почвена биота“

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” (ИПАЗР), Селскостопанска академия (ССА)

ул. „Шосе Банкя“ 7, София 1331, П.К. 1080

viki_kol68@abv.bg

+359879537343