Презентации

Evapotranspiration, development and productivity of wheat under different tillage systems on sloping terrains

Soil CO2 emissions, induced by different tillage operations 

Влияние на различни видове обработка на почвата върху емисиите на СО2

Загуба на почва и почвено органично вещество под влияние на водна ерозия

Технология за отглеждане на слънчоглед..Даниел Петров

USLE –Universal Soil loss Equation. Модел за оценка на риска от плоскостна водна ерозия.

Основни понятия и методи на изследване

Proceedings Soil Erosion Workshop 2022